ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการของ บจก. ยาคิมาโยะ(ไทยแลนด์)

1.บทนำ

 • บจก. ยาคิมาโยะ(ไทยแลนด์) และพัธมิตรทางธุรกิจที่นำเสนอสินค้าหรือบริการจากร้านค้าต่างๆ ได้จัดทำ ‘เว็บไซต์’ ที่ผู้ใช้บริการสามารถร่วมกันซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าต่างๆในราคาพิเศษขึ้น (ซึ่งในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า ‘Deepon’) ทางเราขอความกรุณาให้ผู้ใช้บริการได้อ่านรายละเอียดในข้อตกลงนี้อย่างถีถ้วน หากผู้ใช้บริการมีข้อข้องใจหรือไม่พอมจในข้อตกลงดังกล่าว ขอให้หยุดการใช้บริการจากเว็บไซต์ของเรา การที่ใช้บริการเว็บไซต์ เข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ถือได้ว่าผู้ใช้บริการได้ยินยอมตามข้อตกลงตามกฎหมายที่ได้แจ้งไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการนี้ รวมถึงของมูลส่วนตัวต่างๆที่ทาง Deepon ได้กำหนดขึ้นด้วย

2.ข้อมูลต่างๆของเราบนหน้าเว็บไซต์

 • ทางทีมงานของเราได้ทำหน้าที่อย่างขมักขเม้น เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง และไร้ที่ติที่สุด แต่ทาง Deepon และพัธมิตรทางธุรกิจที่นำเสนอสินค้าหรือบริการจากร้านค้าต่างๆ ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลของเราจะมีความแม่นยำ ตามกาลเวลา ตามโอกาส หรือตามกาลเทศะ ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ทาง Deepon จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด หรือการละเว้นใดๆในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น รวมไปถึงข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆก็ตามที่มีบุคคลที่สามหรือรวมไปถึง ข้อมูลและการรับประกันที่มีการนำเสนอขึ้นมา Deepon ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือยุติการให้บริการได้ทุกเมื่อ ในกรณีดังกล่าวอาจจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ข้อมูลและองค์ประกอบทุกๆส่วนในเว็บไซด์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการที่เป็นผู้บริโภคทั่วไปเท่านั้น ไม่มีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้คำแนะนำ การวินิจฉัย การให้คำปรึกษา แต่อย่างใด ทางเรายังมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยน พึงระลึกไว้ว่าผู้ใช้บริการและผู้ติดตามของผู้ใช้บริการใช้ข้อมูลที่ประกอบขึ้นในเว็บไซต์ของทางเราด้วยความเสี่ยงของตัวผู้ใช้บริการเอง หากผู้ใช้บริการพบข้อผิดพลาดหรือการละเลย เว้นว่างในส่วนใดของเว็บไซต์ของทางเรา กรุณาแจ้งให้ทีมงานของ Deepon ทราบในทันที

3.เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์

 • Deepon เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ปรากฏในทุกๆหน้าของเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว (กล่าวโดยรวมคือ “เครื่องหมายการค้า”) ห้ามมิให้ผู้ใด หรือ บริษัทใด ทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือ ใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Deepon.

4.ความสัมพันธ์กับเว็บไซต์อื่น

 • การให้บริการของเว็บไซด์ Deepon จะมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆที่เป็นพันธมิตร เป้าหมายหลักของทางเราคือให้ข้อมูลเพิ่มเติมและความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้น ทางเรามิได้รับรองความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และที่สำคัญ ทางเราไม่ได้ให้การรรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์ที่เป็ยพันธมิตร การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆนั้นถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซด์เหล่านั้นด้วยตนเอง การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆนั้น ทางเราขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว และทางเราไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทำลิงค์จากเว็บไซต์ของตนเองเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นโดยมิได้มีการขออนุญาตจาก Deepon เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน กรุณาติดต่อเรา หากผู้ใช้บริการต้องการทำลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ

5.กฎ กติกา มารยาทในการใช้งานเว็บบอร์ดและการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์

 • Deepon ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆที่ผู้ใช้บริการได้ทำการนำเสนอต่อสาธารณชน (ทั้งนี้รวมถึงเว็บบอร์ด หน้าข้อมูลต่างๆของเว็บไซต์ ห้องแชท หรือพื้นที่สาธารณะใดๆก็ตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์) ทางเราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดๆ (ที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้บริการท่านอื่นแสดงความคิดเห็น) ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบเนื้อหาหรือความคิดเห็นของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ถ้าหากเนื้อหาหรือความคิดเห็นนั้นๆมีเจตนาหรือมีข้อสงสัยว่าเป็น
 • 5.1) ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย แก่สมาชิกท่านอื่นหรือบุคคลที่สาม
 • 5.2) การนำเสนอ เผยแพร่ ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการนำเสนอที่ส่อไปในทางลามก อนาจารหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ
 • 5.3) การเผยแพร่หรืออัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัส ไฟล์ที่ส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติ หรือ ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ Deepon และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบเครือข่ายของบุคคลที่สาม
 • 5.4) ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า ที่เป็นการผิดกฎหมายของประเทศไทยหรือ นานาประเทศ รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของ Deepon หรือบุคคลที่สาม
 • 5.5) การนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการโฆษณา หรือเนื้อหาที่เป็นการประชาสัมพันธ์อันมีเจตนาเพื่อจะกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า

6.สมาชิก

 • Deepon อนุญาตให้ผู้ใช้บริการมีบัญชีกับทางเราได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น และจะไม่ให้บริการแก่ผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือสมาชิกที่เคยถูก Deepon จำกัดสิทธ์/ตัดสิทธิ์การใช้งานไปในอดีต หากผู้ใช้บริการไม่กระทำตามเงื่อนไขขั้นต้น ทางเรามีสิทธิ์ที่จะระงับบัญชีของผู้ใช้บริการนั้นๆได้
 • ในบางโอกาสทาง Deepon จะมีข้อเสนอพิเศษให้กับสมาชิกผู้ใช้บริการ สมาชิกใดที่ได้รับรางวัล(จะเป็นของรางวัล เครดิตพิเศษ บัตรของขวัญ คูปอง หรือ ผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากนี้) แต่เป็นบัญชีที่ทางสมาชิกผู้ใช้บริการได้สมัครไว้มากกว่า 1 บัญชี หรือใช้กรอกอีเมล์แอดเดรสหลายชื่อ รวมถึง การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือ มีการกระทำอันเป็นการหลอกลวง สมาชิกท่านนั้นจะถูกตัดสิทธิในการได้รับรางวัลใดๆในกิจกรรมที่ทางเราได้จัดขึ้นและอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือมีโทษปรับตามกฎหมายอาญา
 • การใช้งานเว็บไซต์และบริการของ Deepon พึงตระหนักว่าผู้ใช้บริการต้องมีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนดในการทำสัญญากับเราและต้องมิใช่บุคคลที่เคยถูกระงับการให้บริการตามกฎหมายของประเทศไทยหรือขอบเขตกฎหมายอื่นใด และเมื่อทาง Deepon แจ้งความประสงค์ไป ผู้ใช้บริการต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องของตนเอง หากทาง Deepon ตรวจสอบพบว่า ผู้ใช้บริการได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ Deepon มีสิทธิ์ที่จะระงับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกชั่วคราว ตลอดจนยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ หรือปฏิเสธการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานของผู้ใช้บริการนั้นอีกในอนาคตผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของตนเองให้เป็นความลับ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการเอง

7. การยกเลิกที่เกิดจากความผิดพลาด

 • Deepon สามารถที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเวลา หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า สืบเนื่องมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือ ลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและเราได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว Deepon จะทำการคืนเงินให้ผู้ใช้บริการเต็มจำนวนราคาสินค้า

8.การใช้บริการที่เจาะจงไปในทางที่ไม่เหมาะสม

 • ผู้ใช้บริการได้ทำการตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของ Deepon เพื่อเป็นการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่ รังควาน เจตนาทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคาม มุ่งร้าย ลามกอนาจาร ส่อไปในทางเรื่องเพศ ก้าวร้าว ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ ดูหมิ่นศาสนา รวมถึงรูปภาพลามกหรือผิดกฎหมายใดๆที่บังคับใช้ ด้วยเหตุนี้หากผู้ใช้บริการได้กระทำการดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นทางประกาศ ข้อความ รวมถึงรูปภาพใดๆ ทำให้ทาง Deepon หรือ บุคคลที่สามใดๆก็ตาม ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามที ผู้ใช้บริการผู้นั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย รวมถึงหนี้สิน ค่าเสียหายและรายจ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่ Deepon หรือ บุคคลที่สาม ต้องสูญเสียไป

9.การรับประกัน

 • ไม่ว่าในกรณีใดๆ Deepon ไม่ขอรับประกัน รับรอง หรือ เป็นตัวแทน ต่อการนำเสนอเนื้อหาของผู้ใช้งาน หรือ ความคิดเห็น คำแนะนำ หรือคำรับประกันใดๆที่ปรากฏ (ไม่ว่าจะแจ้งไว้อย่างชัดเจนหรือบอกเป็นนัยยะทางกฎหมายก็ตามที) ในเว็บไซต์ของเรา โดยหมายรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการหรือผู้ติดตามของผู้ใช้บริการที่มีการส่งผ่านระบบของทางเราด้วย

10.ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

 • Deepon จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการ ดังเช่นการบาดเจ็บทางร่างกายหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือการกระทำใดๆอันเกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหา หรือเป็นเหตุให้เกิดการไม่ประสบผลสำเร็จ รวมถึงผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของทางเรา ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งข้อมูลใดๆที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการหรือข้อมูลผู้ติดตามของผู้ใช้บริการ ตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆที่มีการส่งผ่านระบบของทางเรา ทั้งยังรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญ หรือ เป็นผลสืบเนื่องที่ตามมา อาการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือ ค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บของคุณหรือบุคคลที่สามคนใดก็ตาม (รวมถึงผู้ติดตามของผู้ใช้บริการด้วย)
 • กล่าวให้เฉพาะเจาะจงลงไปคือ Deepon หรือ บุคคลที่สามใดๆ หรือ ข้อมูล เนื้อหาที่มีการนำเสนอขึ้นมา จะไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆต่อผู้ใช้บริการหรือต่อบุคคลอื่นใด ทั้งต่อบริษัทใดๆก็ตามที่ต้องประสบกับความสูญเสีย เกิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

11. การชดเชยค่าเสียหาย

 • ผู้ใช้บริการยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการหรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้บริการของสมาชิก อันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยตัวเองผู้ใช้บริการเอง โดยจะไม่ยึดให้ Deepon (หรือพนักงานของบริษัททุกคน ผู้บริหารของบริษัท ผู้ผลิตสินค้า บริษัทสาขา บริษัทร่วมทุนตลอดจนหุ้นส่วนทางกฎหมาย) ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายรวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้นด้วย

12. การใช้งานเว็บไซด์

 • เมื่อผู้ใช้บริการได้เริ่มเข้าสู่เว็บไซด์ของเรา ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับรู้ และแสดงเจตจำนงต่อ Deepon แล้วว่า ผู้ใช้บริการมีสิทธิตามกฎหมายในการทำเช่นนั้น และให้ใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในเว็บไซต์ของทางเรา Deepon จะมิได้รับรอง รับประกัน หรือ เป็นตัวแทนของข้อมูล เนื้อหาใดๆที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ซึ่งอาจนำไปใช้เพื่อขอบเขตทางกฎหมายของประเทศอื่นใด (นอกเหนือจากประเทศไทย)

13. ข้อตกลงทั่วไป

 • 13.1) ทั้งผู้ใช้บริการและ Deepon มิได้ถูกผูกมัด หรือแสดงนัยยะถึงการเป็นตัวแทน รับรอง หรือสัญญาใดๆที่ไม่ได้บันทึกไว้ในนี้ นอกเสียจากจะมีการเอ่ยถึงไว้อย่างเป็นพิเศษ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของเว็บไซต์ของทางเราเป็นฉบับปัจจุบันที่ถือเป็นฉบับล่าสุดที่ใช้แทนที่ทุกความรับผิดชอบ ภาระผูกพัน หรือ การเป็นตัวแทน ที่แล้วๆมา ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปากเปล่าก็ตามที ระหว่างผู้ใช้บริการและ Deepon ที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้ใช้บริการใช้งานเว็บไซต์ของทางเรา
 • 13.2) พึงตระหนักไว้เสมอว่า การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเราในแต่ละครั้ง ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขล่าสุดแล้ว และถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขครั้งล่าสุดจะมิได้มีการระบุไว้ก็ตามที แต่ให้ยึดเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันเป็นสำคัญ การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง จะต้องถือเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดเป็นสำคัญ และเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเองที่ควรจะเยี่ยมชมหน้าดังกล่าวของเว็บไซต์เป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหาล่าสุดของข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้งานที่พึงมี Deeponอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนด และ เงื่อนไขเหล่าน ี้ได้ทุกเวลา
 • 13.3) ในกรณีที่มีการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการในหน้าอื่นที่ขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย หรือเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการอื่น หรือประกาศใดก็ตาม ในส่วนที่กำหนดไว้เป็นพิเศษหรือมาตรฐานของเว็บไซต์ ให้ผู้ใช้บริการถือปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่ปรากฏในหน้าอื่นนั้นอย่างเป็นกรณีพิเศษก่อน และข้อกำหนดข้อนั้นจะถือว่าแยกออกจากข้อกำหนดเหล่านี้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการมีผลใช้บังคับของข้อตกลงที่เหลือนี้
 • 13.4) อำนาจในการมอบหมาย, ถ่ายโอน, หรือให้สิทธิช่วงในสิทธิของผู้ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดภาย ใต้ข้อตกลงนี้จะไม่สามารถทำได้ ทั้งจากผู้ใช้บริการหรือทางเรา ยกเว้นแต่ว่ามีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนได้ หรือมีการทำคำสละสิทธิ์ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนและมีการลงนาม ของบุคคลที่มีอำนาจเพียงพอจากฝ่ายที่อนุญาตให้มีการบอกเลิกสิทธิ์
 • 13.5) ทางเรามีอำนาจโดยเด็จขาดในการยกให้ โอนสิทธิ หรือมอบหมายลิขสิทธิ์และสัญญาผูกมัดทั้งหมด ให้ตัวแทนหรือบุคคลที่สามคนอื่นใดก็ได้ จะเป็นในแง่ของเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายและประกาศใดๆที่เกี่ยวข้องกันก็ตามที
 • 13.6) หากมีข้อกำหนดใดของเงื่อนไขในการให้บริการ นโยบาย หรือ ประกาศ ซึ่งเป็น หรือ กลายเป็น การไม่สามารถบังคับใช้ขอบเขตอำนาจในการบังคับคดีได้ ไม่ว่าจะเป็น การเป็นโมฆะ การใช้งานไม่ได้ การทำผิดกฎหมาย หรือ การไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที หรือ หากศาลหรือเขตอำนาจศาลใดเห็นว่า ข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญานี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ของสัญญานี้ ใช้บังคับไม่ได้ ให้ใช้ข้อบังคับอื่นใดนอกเหนือจากข้อนั้นๆ เท่าที่สามารถจะใช้ได้ และ โดยให้ ส่วนที่เหลือ ของสัญญานี้มีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ ข้อกำหนดทุกประการรวมถึงเงื่อนไขในการให้บริการ นโยบาย และ ประกาศใดๆก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกัน ไม่ว่าจะพิจารณาแบบรวมเข้าด้วยกันหรือมีการเกี่ยวโยงกันตามหลักไวยากรณ์ ประการใดก็ตามที จะมีการบังคับใช้เป็นเอกเทศ แยกเป็นอิสระจากกัน
 • 13.7) ข้อตกลงนี้จะได้รับการแก้ไขด้วยศาลสูงที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยเท่านั้น และดังนี้เอง ผู้ใช้บริการจึงได้อนุญาตและยอมรับต่ออำนาจศาลดังกล่าวในการฟ้องร้อง ข้อโต้แย้ง หรือ ข้อเรียกร้องใดๆ อันเกิดขึ้นจากการเกี่ยวพันกับเว็บไซต์ของทางเรา หรือเงื่อนไขในการให้บริการข้ออื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกัน รวมไปถึง ประกาศ นโยบาย หรือเนื้อหาสาระข้อมูลอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความเกี่ยวโยงกัน ข้อตกลงนี้ได้รับการควบคุมโดยกฎหมายแห่งประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลักกฎหมาย ดังนี้เองผู้ใช้บริการจึงเห็นชอบด้วยว่าข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้อง
 • 13.8) กรุณาติดต่อทางเรา หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัย หรือคำถามประการใดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือเงื่อนไขการให้บริการ นโยบาย และ ประกาศ หรือแนวทางที่ทางเราบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุผู้บริการก็ตาม

14. การสิ้นสุด

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดนี้ หรือแม้เพียงข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม Deepon อาจจะมีการปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือ ตัดออก โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆที่เกี่ยวข้องกับ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การปฏิเสธความรับผิดชอบ การอ้างสิทธิ ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ การชดเชย กฎหมายที่นำมาบังคับใช้ การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ จะยังคงมีผลอยู่อย่างสมบูรณ์ถึงแม้จะมีการยกเลิกหรือ สิ้นสุดส่วนใดส่วนหนึ่งไปก็ตามที ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามและยึดเอาเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดนี้เป็นสำคัญเมื่อผู้ใช้บริการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของ Deepon และ/หรือเมื่อผู้ใช้บริการทำการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิก หรือ ระหว่างการดำเนินการซื้อของ

15. การคืนและการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • ทางเราจะพยายามรักษาผลประโยชน์ให้สมาชิกอย่างสูงสุด ภายใต้ข้อจำกัดที่ทางเรามี ทว่าการรับคืนไม่ได้อยู่ในนโยบายหลัก ถ้าหากว่ามิได้มีสิ่งใดผิดปกติเกิดขึ้นในการซื้อ การขอคืน eVoucher หลังจากนั้นจะมีการพิจารณาบนพื้นฐานเป็นกรณีๆไป หากเมื่อ eVoucher ได้ทำการส่งไปยังบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นได้ คำสั่งซื้อสามารถจะทำการยกเลิกได้ หาก eVoucher ของท่านยังมิได้ทำการส่งไปถึงผู้รับบริการ